Eva Vacová - Fyzioterapie

nestátní zdravotnické zařízení

Fyzioterapii se věnuji od roku 1998 a svoji soukromou praxi zaměřuji převážně na fyzioterapii v gynekologii (funkční ženská neplodnost, menstruační bolesti, bolesti v pánevní oblasti a kostrče nejasného původu).
Zabývám se také fyzioterapií před porodem, během těhotenství a po porodu (oslabení svalů pánevního dna – inkontinence).
Velkou část mé klientely tvoří lidé s bolestmi zad a sportovci.

Eva vacová - fyzioterapie

o mně

Fyzioterapii se věnuji od roku 1998. Vystudovala jsem bakalářský obor fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně jsem absolvovala magisterský obor Klinická kineziologie a kinezioterapie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vzdělání si neustále prohlubuji na odborných kurzech. Ve své terapii se věnuji dospělým, kojencům a dětěm.

Praxe
- 2021 – dosud - Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí
- 2019 – 2020 Poliklinika Anděl (skupina Nextclinics)
- 2006 – 2018 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Motol, ambulantní a lůžková část pro dospělé, přednosta kliniky prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
- 2013 – 2014 Centrum pohybové medicíny prof. Pavla Koláře v Praze-Chodově
Odborné vzdělání
- 1998 – 2001 Vyšší odborná škola v Teplicích, obor diplomovaný fyzioterapeut
- 2001 – 2004 bakalářské studium, obor Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
- 2004 – 2006 magisterské studium, obor Klinická kineziologie a kinezioterapie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Absolvované kurzy
- Vývojová kineziologie v manuální medicíně (Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.)
- Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře DNS (Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.)
- Viiscerální Manipulace (Bc. Alena Zapletalová)
- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (Bc. Věra Skaličková-Kováčiková)
- Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Věra Verchozinová)
- Kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové (Věra Jedličková)
- Terapie u dysfunkcí svalů pánevního dna (Mgr. Michaela Havlíčková)
- Kurz fyzioterapie v těhotenství a po porodu (Mgr. Eva Dejmková)
- Porodní poranění hráze z pohledu asistence a fyzioterapie (Mgr. Marika Bajerová)
- Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapoutky(Mgr. Marika Bajerová)
- Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství (Jöry Pauwels, MSc. (PT), Msc. (Ost.) D.O., Inge Schuermans, MSc. (PT), D.O.)
- Hluboký stabilizační systém páteře (PhDr. Mgr. Petr Bitnar)
- Komplexní terapie pletence ramenního (PhDr. Mgr. Petr Bitnar)
- Komplexní terapie triggerpointu a globální reciproční svalová inhibice (PhDr. Mgr. Petr Bitnar)
- Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii gastroezofagageálního refluxu (PhDr. Mgr. Petr Bitnar)
- Medical Taping Concept (Lucie Krestová)
- Taping-prevence poruch pohybového aparátu (Stanislav Flandera)
- Bazální programy ve fyzioterapii A, B (Jarmila Čápová)
- Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu (Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek CSc.)
- Principy spirální dynamiky – koordinační jednotka trup a horní končetina (Lenka Kazmarová)
- Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody (Zuzana Franková)
Jaké metody využívám nejčastěji v terapii?
- DNS dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře
- Vojtova reflexní lokomoce
- Techniky měkkých tkání a mobilizace kloubů
- Kinesiotaping

Eva vacová - fyzioterapie

NABÍZÍM

Fyzioterapii a rehabilitaci

- při akutních a chronických bolestech zad, páteře a kloubů
- po úrazech a operacích
- pacientům s neurologickým onemocněním
- při poruchách pánevního dna, inkontinenci
- dětí od novorozeneckého věku až po adolescenty

Cvičení v těhotenství a po porodu

Cvičení v těhotenství a po porodu
- Kinesiotaping

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ MASÁŽE

Spolupracuji se:

Eva vacová - fyzioterapie

CENÍK


Fyzioterapie dospělí

- Vstupní konzultace (55 minut) 1200,-
- Terapie (55 minut) 1200,-
- Zkrácená terapie (30 minut) 600,-
- Online konzultace (45 minut) 600,-
- Taping – cena se odvíjí od spotřebovaného materiálu


Fyzioterapie děti

Děti do 6 let
- Vstupní konzultace a každá další terapie (55 minut) 1000,-
- Zkrácená terapie (30 minut) 500,-
Děti 7 - 18 let
- Vstupní konzultace a každá další terapie (55 minut) 1200,-
- Zkrácená terapie (30 minut) 600,-


Ceník je platný od 1. 8. 2023Ordinace, je provozována jako nestátní zdravotnické zařízení, nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Terapie se platí hotově na místě, nelze ji hradit platebními kartami ani platebními poukázkami.V případě, že se z objednané terapie neomluvíte, či terapii zrušíte méně než jeden pracovní den před dohodnutým začátkem, mohu po vás požadovat uhrazení storno poplatku 600,-.Mohu vám vystavit i dárkový poukaz na terapii, platnost poukazu je jeden rok.Vybrat si z můžete z níže uvedených vzorů.

Veškeré kontakty najdete zde.

Eva vacová - fyzioterapie

Mgr. Eva Vacová
fyzio.vacova(@)gmail.com.
+420 733 528 700
Ordinační hodiny
Pondělí 07:00 až 12:00
Úterý 07:00 až 21:00
Čtvrtek 14:00 až 21:00
Jiné časy dle domluvy
Adresa ordinace
Ženské domovy
Ostrovského 3
150 00 Praha 5
3. patro, dveře 3.109

Volat lze kvůli objednání každý všední den od 8:00 do 20:00. Mimo uvedenou dobu mne můžete kontaktovat také prostřednictvím sms nebo e-mailu.